Aluskatteen asennus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUSKATTEEN ASENNUS

Aluskatteen tehtävänä on suojata ja varmistaa, ettei ulkoa tai sisältäpäin tuleva vesi tai kosteus pääse missään olosuhteessa kattorakenteisiin. Aluskatteen käyttöiän on vastattava vesikatteen käyttöikää tai muuta asetettua tavoitetta. Aluskatteen tärkeä ominaisuus kestävyyden ja toimivuuden kannalta on sen mittapysyvyys. RIL 107-2012 mukaan tuote ei saa kutistua yli 2% alkuperäisestä mitastaan.

Pohjoisiin olosuhteisiin kehitetyt aluskatteemme valmistetaan parhaista raaka-aineista ja ne täyttävät kaikkein tiukimmat laatuvaatimukset. Missään aluskatteessamme ei käytetä kalkkia tai muuta sellaista raaka-ainetta, mikä heikentää tuotteen laatua ja elinkaarta. Varsinainen vesikate tulisi asentaa mahdollisimman pian tai kuitenkin viimeistään 3kk kuluessa.

 

 

Aluskatteille on kehitetty oma luokitusjärjestelmä, jonka mukaan aluskatteet jaotellaan eri käyttötapojen mukaan. Luokitusjärjestelmän lyhenteitä ovat AKV, AKD, AKE, AKK-1, AKK-2.

Kondenssisuojattu aluskate

Kondenssisuojatun aluskatteen (AKV) alapinnan kuitukangas ja imutaskurakenne sitoo eri olosuhteissa muodostuvan kondenssiveden itseensä ja estää sen valumisen kattorakenteisiin. Oikein hoidettu tuuletus kuivattaa kuitukankaan. Kondenssisuojattu aluskate vaatii tuuletusraon lämmöneristeen ja aluskatteen väliin.

Kondenssisuojatun aluskatteen kehitti Tectis Oy:n perustaja Uolevi Virtanen, hänen pohtiessaan vesikatemateriaalien kondenssiongelmaa -80 luvulla. Tämä innovaatio on edelleen Suomessa yleisimmin käytetty aluskatetyyppi.

 

 

Diffuusioavoin eli hengittävä aluskatte

Diffuusioavointen, eli hengittävien aluskatteiden (AKD) rakenne mahdollistaa vesihöyryn poistumisen rakenteesta, kosteuden tiivistymättä aluskatteen alapintaan. Aluskate voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen tai umpilaudoituksen päälle. Diffuusioavoimia aluskatteita käytetään ns. suljetuissa kattorakenteissa.

 

Kiinteän alustan aluskate

Kiinteän alustan aluskatteita (AKK) käytetään kattorakenneratkaisuissa, joissa aluskate asennetaan suoraan raakaponttilaudoitetun tai kosteuden kestävällä rakennuslevyllä levytetyn kattorakenteen päälle, jonka alapuoli on aina tuuletettu.

 

Kondenssisuojaamaton aluskate

Kondenssisuojaamaton aluskate (AKV) soveltuu erityisesti lämmittämättömien rakennusten aluskatteeksi mm. pelti-, tiili-, ja levykatteiden alle. Tällaisia rakennuksia ovat mm. pihavarastot, autotallit/ katokset, vapaa-ajan asunnot jne.

 

Hyödyllisiä linkkejä: