Aluskatteiden luokitus

Aluskatteiden luokitus

Aluskatteiden luokitukset

 

Aluskatteille on kehitetty oma luokitusjärjestelmä, ja ne jaetaan erityyppisiin aluskatteisiin käyttötavan mukaan.

– Vapaasti asennettavien aluskatteiden AKV-tyyppisten alapinnassa on yleensä niin sanottu antikondenssipinta, joka pystyy sitomaan, sekä luovuttamaan kosteutta. AKV-tyyppisen aluskatteen pitää pystyä sitomaan alapuolista kosteutta siinä määrin, että sen alapintaan kondensoituva kosteus ei haitallisesti kastele rakennetta missään olosuhteissa.

– Diffuusioavoimen, eli hengittävän ja vesihöyryä läpäisevän AKD-tyyppisen aluskatteen pitää läpäistä vesihöyryä niin paljon, että sen alapintaan ei missään olosuhteissa tiivisty haitallisessa määrin kosteutta.

– Umpinaisen laudoituksen tai levytyksen päälle asennettavat kiinteän alustan aluskatteet jaetaan kolmeen ryhmään: AKE-tyyppiset aluskermeihin ja AKK1- ja AKK2 -tyyppisiin aluskatteisiin.

Aluskate ei ole tarkoitettu vesikatteeksi, joten sitä ei tulisi jättää pitkäksi aikaa suojaamatta alttiiksi UV- säteilylle, sateelle, lumikuormille eikä muille ulkoisille rasituksille.

Käytettävä aluskatetyyppi määräytyy rakennustavan mukaan. Rakennesuunnittelija tai arkkitehti määrittelee rakennustavan yhdessä asiakkaan kanssa.

Tectis Oy:n aluskatevalikoima jaotellaan seuraavasti

Valikoimassamme lisäksi luokittelemattomat aluskatteet RoofProof (kondenssisuojattu) sekä Anticon Diffo (diffuusioavoin)