24.08.21

Perinneilmansulkupaperi Paavo Kraftliner

Perinneilmansulkupaperi Paavo Kraftliner

Perinneilmansulkupaperi Paavo on hengittävä ja täysin muoviton ilmansulkupaperi perinnerakentamiseen. Käytetään yleisimmin tiivistysmateriaalina ns. ”hengittävissä” rakenteissa kuivien tilojen sisäpuolisena ilmansulkuna. Perinneilmansulkupaperia ei suositella käytettäväksi kosteiden tilojen höyrynsulkuna. Lisäksi on syytä varmistaa eristevalmistajalta, onko ilmansulkupaperi riittävä tiivistysmateriaali, vai tarvitaanko höyrynsulku.

Perinneilmansulkupaperi soveltuu erityisesti perinteiseen rakentamiseen ja remontointiin, kun halutaan minimoida muovin käyttö rakenteissa. Paavo perinneilmansulkupaperi päästää läpi rakenteisiin mahdollisesti tulevan kosteuden mutta estää vedon.

Paavo perinneilmansulun kiinnitys suoritetaan rungon suuntaisesti nitomalla tai naulaamalla runkoon. Saumat tiivistetään Sitko Flex teipillä ja mahdolliset läpiviennit Kaulux läpivientikumilla. Ilmansulkupaperin Diffuusiovastus, eli sd-arvo noin 0,05m.

Rakennusmääräysten mukaan lämmöneristeen lämpimällä puolella olevan rakennekerroksen vesihöyrynvastus tulee olla vähintään viisinkertainen verrattuna kylmällä puolella olevaan. Rakennusmääräysten mukaisesti suosittelemme asentamaan rakenteen lämpimälle puolelle ARVO ilmansulkupaperin ja PAAVO perinneilmansulkupahvin kylmälle puolelle.